κυκλικοῖς:

κυκλικοίmasc dat pl
κυκλικόςmasc/neut dat pl; masc dat pl