κτήσει:

κτῆσιςfem dat sg; fem nom/acc/voc dual
κτάομαι;κτῶμαιmid ind fut 2nd sg