κρειττόνων:

ἀγαθόςmasc/fem/neut gen pl comp
κάρρωνmasc/fem/neut gen pl comp
κράτιστοςmasc/fem/neut gen pl comp
κρείσσωνmasc/fem/neut gen pl comp