κολπώδης:

κολπώδηςmasc/fem nom sg; masc/fem acc pl