κινουμένην:

κινέω;κινῶ;κινῶmid-pass part pres fem acc sg