κινοῦν:

κινέω;κινῶ;κινῶact part pres neut nom/acc/voc sg