κινεῖται:

κινέω;κινῶ;κινῶmid-pass ind pres 3rd sg