κατοικοῦντες:

κατοικέω;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶact part pres masc nom/voc pl; act part pres masc acc pl