κατοικοῦντας:

κατοικέω;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶact part pres masc acc pl