κατοικῆσαι:

κατοικέω;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶmid-pass subj pres 2nd sg; act inf aor