κατοικεῖ:

κατοικέω;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶ;κατοικῶact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg