καταλελοιπώς:

καταλείπωact part perf masc nom/voc sg