καταλέγουσι:

κατερέωact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl
καταλέγωact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl
κατεῖπον;κατεῖπον;κατεῖπονact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl
καταλέγωact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl