καταφυγοῦσα:

καταφεύγωact part aor fem nom/voc sg