καταβάσιον:

καταβάσιονneut nom/acc/voc sg
καταβάσιοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg