καλῶι:

κάλλιστοςmasc/neut dat sg
καλλίωνmasc/neut dat sg
καλόςmasc/neut dat sg