καλός:

κάλλιστοςmasc nom sg
καλλίωνmasc nom sg
καλόςmasc nom sg