καλήν:

κάλλιστοςfem acc sg
καλλίωνfem acc sg
καλόςfem acc sg