κακῶν:

ἥκιστοςfem gen pl; masc/neut gen pl; neut gen pl
χερείωνfem gen pl; masc/neut gen pl; neut gen pl
χείρωνfem gen pl; masc/neut gen pl; neut gen pl
κάκηfem gen pl
χειρότεροςfem gen pl; masc/neut gen pl; neut gen pl
κακόςfem gen pl; masc/neut gen pl; neut gen pl
ἥσσωνfem gen pl; masc/neut gen pl; neut gen pl
κακόω;κακῶ;κακῶ;κακῶ;κακῶact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg