κακοί:

κακόςmasc nom/voc pl
ἥκιστοςmasc nom/voc pl
χερείωνmasc nom/voc pl
ἥσσωνmasc nom/voc pl
χείρωνmasc nom/voc pl
χειρότεροςmasc nom/voc pl