κἀγαθός:

βέλτιστοςmasc nom sg
ἀγαθόςmasc nom sg
ἀρείωνmasc nom sg
ἄριστοςmasc nom sg
φέρτατοςmasc nom sg
λωίωνmasc nom sg
κρείσσωνmasc nom sg
βέλτεροςmasc nom sg
ἀμείνωνmasc nom sg
βελτίωνmasc nom sg