ἱστορία:

ἱστορίαfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg