ἱερείας:

ἱέρειαfem acc pl; fem gen sg
ἱερείαfem acc pl; fem gen sg