ἡμέρας:

ἥμεροςfem acc pl; fem gen sg
ἡμέραfem acc pl; fem gen sg