γραψάντων:

γράφωact part aor masc/neut gen pl; act imperat aor 3rd pl