γραμματικοῦ:

γραμματικόςmasc/neut gen sg; masc gen sg
γραμματικόνneut gen sg