γραμματικῆς:

γραμματικήfem gen sg
γραμματικόςfem gen sg