γνώριμον:

γνώριμοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg