γινόμεναι:

γίγνομαιmid-pass part pres fem nom/voc pl