γινόμενα:

γίγνομαιmid-pass part pres neut nom/acc/voc pl