γεννῶσι:

γεννάω;γεννῶ;γεννῶact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act subj pres 3rd pl; act ind pres 3rd pl