γεγονότα:

γίγνομαιact part perf masc acc sg; act part perf neut nom/acc/voc pl