φρόνιμον:

φρόνιμοςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg; masc/fem acc sg