φιλίας:

φίλιοςfem acc pl; fem gen sg
φιλίαfem acc pl; fem gen sg