φίλος:

φιλαίτεροςmasc/fem nom sg; masc nom sg
φίλοςmasc/fem nom sg; masc nom sg
φίλτεροςmasc/fem nom sg; masc nom sg
φίλιστοςmasc/fem nom sg; masc nom sg
φίλτατοςmasc/fem nom sg; masc nom sg