φαντασιῶν:

φαντασιόω;φαντασιῶ;φαντασιῶ;φαντασιῶ;φαντασιῶact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg
φαντασίαfem gen pl