εὐωχουμένων:

εὐωχέω;εὐωχῶ;εὐωχῶ;εὐωχῶ;εὐωχῶmid-pass part pres fem gen pl; mid-pass part pres masc/neut gen pl