εὐεργόν:

εὐεργόςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg