εὔχρηστον:

εὔχρηστοςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg; masc/fem acc sg