εἴπας:

εἶπον;εἶπον;εἶπονact part aor masc nom/voc sg
λέγωact part aor masc nom/voc sg
λέγωact part aor masc nom/voc sg