εἱμαρμένην:

μείρομαιmid-pass part perf fem acc sg
εἱμαρμένηfem acc sg