ἐτησίων:

ἐτησίαιmasc gen pl
ἐτήσιοςmasc/fem/neut gen pl