ἐσχάτων:

ἔσχατοςfem gen pl; masc/fem/neut gen pl; masc/neut gen pl
ἔσχαταneut gen pl