ἐπιχειροῦσιν:

ἐπιχειρόω;ἐπιχειρῶ;ἐπιχειρῶact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act subj pres 3rd pl; act ind pres 3rd pl
ἐπιχειρέω;ἐπιχειρῶ;ἐπιχειρῶact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl