ἐπιπόλαιον:

ἐπιπόλαιοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg
ἐπιπόλαιονneut nom/acc/voc sg