ἐπιμελησομένους:

ἐπιμέλομαιmid part fut masc acc pl