ἐπιγραφομένου:

ἐπιγράφωmid-pass part pres masc/neut gen sg