ἐπάρσεις:

ἔπαρσιςfem nom/acc/voc pl; fem nom/voc pl