ἐναπομεμαγμένη:

ἐναπομάσσωmid-pass part perf fem nom/voc sg