ἐμφάσεις:

ἔμφασιςfem nom/acc/voc pl; fem nom/voc pl